Page 9 - booklet_hogim_pisgatzeev_web2
P. 9

Тхэквондо                                  ודנווקאט
             תא ריעצה רודל םינקמ םינומיאה .רישי חוכ לע תוחפו הפונתמ האצותכ רצונש חוכ לע רקיעב תססבתמה תינארוק המיחל תונמוא
                                        .תימצעה הנגההו ימצעה ןוחטיבה תרבגהבו תודוסיה

          ריחמ    םוקימ        תועש        םימי       ליג      ןמאמ

          ₪ 230             16:30-17:30              7-10
          ₪ 230             17:30-18:30             א + הבוח ןג
                קינוט                  ׳ה + ׳ב             ןלא ןויהנב
          ₪ 230             18:30-19:30              8-15
          ₪ 260             19:30-21:00              םירגוב


   9
     ח.ל.ט | www.pzeev.org.il להנימה רתא ךרד המשרה
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14