Page 7 - booklet_hogim_pisgatzeev_web2
P. 7

Дзюдо                                       ודו׳ג

         .הנידמב 1 רפסמ יפמילואה טרופסה .םינמאתמ יול ןוסלנ ענמתו ןושש ירוא ובש ןודעומ םילשורי בטימ לש ודו׳גה תחפשמל ףרטצהל םינמזומ םכנה
             .יתורחתו יתרוסמ ודו׳גב תונמוימ דומיל דצל ינפוגה רשוכהו היצנידרואוקה רופיש תוירוטומ תולוכי וחתפי םידליה םינומיאה ךלהמב

          ריחמ    םוקימ        תועש        םימי       ליג       ןמאמ

          ₪ 180             16:45-17:30      ׳א
                                            ב - א
          ₪ 180             18:15-19:00      ׳ד

          ₪ 280                     םימיה ינש רובע*
          ₪ 280    קינוט       17:30-18:15              ד - ג    גרבנזייא ןמור
                                    ׳ג + ׳א
          ₪ 280             18:15-19:00              + ה
          ₪ 180             16:45-17:30             הבוח םורט
                                     ׳ד
          ₪ 180             17:30-18:15               ןג
          ₪ 180             17:15-18:00       ׳ד       ב + א

          ₪ 180             17:15-18:00       ׳א       הבוח ןג
               טרופסה לכיה                               רטסביל לאוי
          ₪ 280             18:00-18:45      ׳ד + ׳א     ד - ג

          ₪ 280             18:45-19:45      ׳ד + ׳א     + ה


   7
     ח.ל.ט | www.pzeev.org.il להנימה רתא ךרד המשרה
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12