Page 4 - booklet_hogim_pisgatzeev_web2
P. 4

טרופסה ףגא תלהנמ - ןוסדיוד רלמ דרו
                                     02-5848915 ןופלט טרופס
                            sport1@pisgatze.matnasim.co.il ליימ
             Баскетбол                                   לסרודכ

             לסרודכה תודוסי תא דיתעה ינקחשל הנקמ ,ןיוצמה םינמאמה תווצו סיקסלבוק ינב לש יעוצקמה ולוהינב תראופמה לסרודכה תקלחמ
                   .תיתצובק הדובע ידכ ךות ינפוגה רשוכהו תישיאה תלוכיה תא רפשל ,קחשמה תונורקע תא דומלל ולכוי םתרזעבש

          הגיל ריחמ   םוקימ   תועש       םימי        ליג    ןמאמ    הצובק
         תיזוחמ ₪ 435                ׳ה ,׳ג ,׳ב     ה    רלקידס ןב  ’ב לסטק
         תיזוחמ ₪ 435                ׳ד ,׳ג ׳א      ו    ישק רדה   ’א לסטק
         תיזוחמ ₪ 450                ׳ה ,׳ד ,׳ג ,׳ב    ז    יראפ ןייעמ ’ב םידלי
         תיזוחמ ₪ 450                ׳ה ,׳ד ,׳ג ,׳ב    ח    הסנרפ ףסא  ’א םידלי
         תיזוחמ ₪ 435               ש”צומ/׳ו ,׳ג ,׳א   ט    בדבל המיד   םירענ
         תיזוחמ ₪ 435               ש”צומ/׳ו ,׳ג ,׳א    י    רלקידס ןב  םירענ
         תיזוחמ ₪ 435               ש”צומ/׳ו ,׳ד ,׳ב  בי - אי  יראפ ןייעמ  רעונ
                 סיפ /לכיה
         תיצרא  ₪ 450               ש”צומ/׳ו ,׳ה ,׳ג ,׳ב בי - אי  ןזח קיציא   רעונ
         תיזוחמ ₪ 450               ש”צומ/׳ו ,׳ג ,׳ב   י - ז   וריפ יונ  תורענ
         תיזוחמ ₪ 450               ש”צומ/׳ו ,׳ג ,׳א  בי - אי  הסנרפ ףסא   תורענ
         תיצרא                   ׳ש ,׳ו ,׳ה ,׳ג ,׳א  18-30  יאבאב קיציא  תורגוב
          ’א                              30-44   רשיפ הרש   תורגוב
          ’א                              18-32  סיקסלבוק ינב םירגוב
          ’ב  ₪ 100                          21-50  םוחנ ןב ביני ’ב םירגוב
             ₪ 250      16:30-17:30     ׳ה ,׳ב     א - הבוח ןג
             ₪ 250      16:30-17:30     ׳ד ,׳א      ג - ב  סיקסלבוק ינב   לסרודכל ס”היב
                 לכיה
             ₪ 250      16:30-17:30     ׳ה ,׳ב      ו - ד  םיכירדמ תווצ+ תונב םינב
             ₪ 250      16:30-17:30     ׳ד ,׳א      ח - ו
                                       ח.ל.ט | www.pzeev.org.il להנימה רתא ךרד המשרה 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9