Page 1 - booklet_hogim_pisgatzeev_web2
P. 1

יתליהק להנימ
   יתליהק להנימ
 יתליהק להנימ
 באז תגספ
 באז תגספ
   באז תגספ
 בהוא ינא
 בהוא ינא
       בהוא ינא
              באז תגספ יתליהק להנימ
              םיגוחו תויוליעפ
 יתליהק להנימ יתליהק להנימ יתליהק להנימ
 באז תגספ באז תגספ באז תגספ פ  ״   ש   ת      2019-2020
 בהוא ינא בהוא ינא
                                ABC   www.pzeev.org.il | 02-5848910 :סקפ | 02-5848900 :׳לט | םילשורי ,135 ןייד השמ בוחר .באז תגספ יתליהק להנימ
   1   2   3   4   5   6